mgr Izabela Krzemińska-Woźniak

Dyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola Twórczego „To Tu”

 

Studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej ukończyła w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie prze 11 lat pracowała jako nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika. Stworzyła w 2008 roku Studio Zabawy i Twórczego Rozwoju „To Tu" by móc zrealizować swoje pedagogiczne ideały, marzenia i pasje. Obecnie kieruje Niepublicznym Przedszkolem Twórczym i Centrum Edukacyjnym „To Tu”. Szczęśliwa mama Antoniny. Entuzjastka noszenia dzieci w chuście, wszystkiego, co nowe i innowacyjne w pedagogice i nie tylko. Zawsze uśmiechnięta, otwarta na ludzi i świat. Odważnie zmierza przed siebie, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Ciągle coś robi, czegoś się uczy i szuka nowych wyzwań. Uwielbia zakupy i remonty. Motto życiowe: „Nowy dzień-nowe możliwości!”

 

 

 

mgr Olga Sadowska-Macek - wychowawca oligofrenopedagog w grupie starszaków


Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując w żłobku, w przedszkolach jako wychowawca grup najmłodszych oraz będąc wychowawcą świetlicy szkolnej. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, komunikatywną, odpowiedzialną i kreatywną.Chętnie wzbogaca swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach. Zwolenniczka nauki poprzez zabawę i eksperymentowanie, a także odwoływanie się do osobistych doświadczeń dziecka. Stara się, żeby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci niezwykłą przygodą, aby stwarzał im możliwość wszechstronnego rozwoju, wzbogacał i poszerzał ich zainteresowania, pomagał odkryć nowe pasje.Wielbicielka układania puzzli, rozwiązywania krzyżówek oraz sudoku, pasjonatka zdrowego odżywiania się, która nigdy nie odmówi sobie czekolady i krówek ...

 

lic. Anna Ogar - wychowawca w grupie starszaków

 

lic. Kaja Czyż - wychowawca w grupie starszaków

 

 

 

 

mgr Barbara Jurzykowska - wychowawca w grupie średniaków

 

Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, a także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz arteterapii. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako wolontariuszka w domu małego dziecka oraz na półkoloniach dla dzieci i młodzieży. W kontakcie z dziećmi jest cierpliwa oraz dba o dobre samopoczucie każdego podopiecznego. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. W życiu stara się dostrzegać piękno i dobro w każdym człowieku i sytuacji. Lubi poezję śpiewaną, góry i czekoladę:)

 

mgr Anna Pilch- wychowawca w grupie średniaków

 

 


mgr Barbara Łusiak- wychowawca w grupie maluszków


Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła podczas swej 6-letniej pracy z dziećmi w Przedszkolu nr 43 w Bielsku-Białej. Warsztat pracy wzbogacała również uczestnicząc w szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów.

Z łatwością nawiązuje kontakt ze swoimi wychowankami. W pracy jest pełna ciekawych pomysłów nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Jest osobą cierpliwą i konsekwentną, dzięki czemu dba nie tylko o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale także potrafi dostrzec ich potrzeby emocjonalne.

Prywatnie mama Krzysia i Hani.

 

mgr Gabriela Chowaniok - wychowawca w grupie maluszków

 

mgr Marzena Balcerek - wychowawca w grupie maluszków

 

Kinga Kulpa - pomoc nauczyciela

 

 

  

Dominika Macura

Pani Dominika pracuje w naszym przedszkolu w kuchni, dbając o to, by dzieci miałe pełne brzuszki. Zawsze uśmiechnięta i pomocna.

 

 

W przedszkolu pracuje również grono specjalistów oraz nauczycieli zajęć dodatkowych:

 

mgr Iwona Tomczyk - psycholog

 

mgr Iwona Janoszek - oligofrenopedagog, tyflopedagog

 

mgr Patrycja Szczupak - logopeda

 

mgr Magdalena Kapalska - terapeuta integracji sensorycznej

 

mgr Maria Złoto - rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej

 

lic. Anna Wojtyna - nauczyciel języka angielskiego metodą Musical Babies

   

mgr Marta Śliż - nauczyciel rytmiki

 

mgr Karolina Tyrna - zajęcia twórcze

 

mgr Magdalena Prohaska- gimnastyka korekcyjna

 

mgr Agnieszka Zabrocka - neurologopeda

 

 

 

mgr Kinga Papkala - MAMA NA UROLPIE WYCHOWAWCZYM


Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Swoje dotychczasowe wykształcenie uzupełnia kursami. Do tej pory ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs Terapii Behawioralnej, jak również III stopniowy kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych. Swoje doświadczenie zawodowe budowała już podczas studiów. Była opiekunką półtora rocznego chłopca, co pozwoliło jej na poznanie specyfiki pracy z małym dzieckiem. Przez rok uczyczestniczyła w wolontarciacie w ZPSWR w Cieszynie, pracujac z dziećmi niepełnosprawnymi. W późniekszym okresie przez dwa lata pracowała tam jako pomoc nauczyciele. Praca ta ukierunkowała jej drogę rozwoju i chęć pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Poza tym w okresie wakacyjnym brała udział w obozach młodzieżowych, gdzie pełniła funkcję wychowawcy. Swoim zainteresowaniem odbarzyła folklor- i tak od 12 lat jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im.Janiny Marcinkowej. Przynałeżność do tej grupy pozwala jej na otwieranie sie na innych, poznawanie bogactwa kultury polskiej, jak również odwiedzanie licznych miejsc i propagowanie polskiego folkloru. Praca z dziećmi jest dla niej ciągłym wyzwaniem, motywuje do doskonalania własnego warsztatu, a przede wszystkim daje wiele radości. Uzyskiwane efekty pracy, są wynagrodzeniem niejednokrotnie ciężkiej pracy.

 

mgr Dominika Sztwiertnia

<