Karta zgłoszenia  dziecka do Niepublicznego Przedszkola Twórczego "TO TU" w Goleszowie:

Karta zgłoszenia na rok 2018/2019 

INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Wariant ubezpieczenia: http://przedszkolewgoleszowie.pl/uploads/images/Aktualnosci/nnw-przedszkolne-wariant2.pdf

 

Numer polisy: 92102709

 

Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne


Link do ogólnych warunków: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia


Link do tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala


Kontakt do opiekuna: Mariusz Bolik

                                      tel. 668840932

                                      mbolik@bezpieczny.pl

<